Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 Padfestés


 

​Tegyük színesebbé Egert!
 

 

 

2017. július 12. szerdán 15.00-tól várunk mindenkit a Gárdonyi Géza színház elé, ahol újjávarázsoljuk

 az ott lévő padot. Gyertek el minél többen és tegyük színesebbé városunkat a közösségi összefogás erejével!​

 


 Közérdekű információ

 


 

 

A Heves Megyei Civil Információs Centrum szolgáltatásai közé tartozó jogi tanácsadás 201​7. július​ 14-24 között szünetel​. Az ügyvédi segítséget nem igénylő ügyekkel továbbra is kereshetik irodánkat, amely nyári szünet nélkül folyamatosan nyitva tart.

 


 Fiatalok Napja a SÖRFESZTEN


 

Idén nyáron is megrendezésre kerül a SÖRFESZT az Agria Parkban, melynek egyik kiegészítő programelemeként alapítványunk megrendezi a Fiatalok Napja című rendezvényt, a szombati napon. 2017.08.12. 13-18 óráig

Cél az, hogy az egyébként is odalátogató fiatal generáció számára,laza,könnyed stílusban ugyan de hasznos információkat adjunk pénzügyi tanácsadással,családtervezéssel,lakáshoz jutással,külföldi munkavállalással,életpálya-tervezéssel,egészséges életmóddal,befektetéssel....kapcsolatosan.

További információkkal a jövőben jelentkezünk.

 


A "Főállású Angyal" program

Általános Feltételei a 2017. évben
Jelen általános feltételek (az "Általános Feltételek") tartalmazza a Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., nyilvántartási szám: 8813, a továbbiakban: "Alapítvány") "Főállású Angyal" programjának (a továbbiakban: "Program") általános feltételeit.

1. A PROGRAM LEÍRÁSA, A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Program egy olyan támogatási program, amelyet a világ egyes országaiban jelenlévő Vodafone alapítványok vezettek be, illetve működtetnek saját országukban. Az Alapítvány, támaszkodva a Vodafone csoporton belüli tapasztalatokra, Magyarországon hetedik alkalommal kívánja meghirdetni a Programot.
Az Alapítvány lehetőséget kíván biztosítani olyan magánszemélyeknek, akik vállalják, hogy szaktudásukkal egy éven keresztül segítik az általuk kiválasztott nonprofit szervezet munkáját, és elhivatottságot éreznek az iránt, hogy 12 hónap alatt megvalósítsanak egy mobiltechnológia használatának bevonásával megvalósuló konkrét projektet a kiválasztott szervezetnél.
A Program keretében az Alapítvány lehetővé teszi a nyertesek (a továbbiakban: "Nyertesek") számára, hogy egy általuk kiválasztott, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezetnél (a továbbiakban: "Szervezet") dolgozzanak teljes munkaidőben egy évig, meghatározott feladat, illetve terv teljesítése érdekében, oly módon, hogy az Alapítvány ehhez pénzügyi támogatást nyújt az adott Szervezetnek.
Az Alapítvány és a közönség a Nyerteseket nyilvános pályázaton (a továbbiakban: "Pályázat") választja ki a részvételre jelentkezők közül (a továbbiakban: "Jelentkezők"). Az Alapítvány által meghatározott zsűri (maximum 5 fő) a Pályázatok tartalmi értékelése után kiválasztja az Elődöntősöket (maximum 8 pályázó), amelyek közül a közönség közönségszavazással választja ki a Döntősöket (maximum 4 pályázó), majd a zsűri kiválasztja a Nyertest (maximum 2 pályázó).


2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Kizárólag olyan Jelentkező vehet részt a Pályázaton, illetve nyilvánítható Nyertessé, aki megfelel a jelen 2. pont szerinti feltételeknek.
2.1. A Jelentkező csak akkor vehet részt a Pályázaton, ha a megelőző évek során nem volt egy korábbi, az Alapítvány által meghirdetett Pályázat Nyertese, és ha a Jelentkezés benyújtásának időpontjában, illetve a Pályázat teljes időtartama alatt
2.1.1. magyar állampolgár vagy tartósan Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár;
2.1.2. nagykorú, és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
2.1.3. nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
2.1.4. büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
2.1.5. a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Pályázatban megjelölt Szervezet, az Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében.
2.2. A Jelentkezés akkor érvényes, ha:
2.2.1. a Jelentkező megfelel a 2.1 pont szerinti feltételeknek és a Jelentkezés megfelel a 2.3 pont szerinti feltételeknek;
2.2.2. a Jelentkező Döntőssé választása esetén határidőre benyújtja a 3.3.1.1-3.3.1.5. pont szerinti okiratokat;
2.2.3. minden, a Jelentkező által tett, jelen Általános Feltételek által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmaz;
2.2.4. a Jelentkező benyújt egy legfeljebb 4 perces bemutatkozó Videót, amelyben bemutatja az általa megvalósítani kívánt célt, valamint az ennek eléréséhez szükséges tevékenységeket; valamint a Jelentkező benyújthat egy rövid szöveges beszámolót is a videóhoz mellékelve;
2.2.5. a Jelentkező megjelöli a Szervezetet, amelyben dolgozni kíván, bemutatja az általa végezni kívánt tevékenységet, amellyel megvalósítanak egy mobiltechnológia használatának bevonásával megvalósuló konkrét projektet a kiválasztott Szervezetnél;
2.2.6. a Jelentkező csak egy Szervezetet jelöl meg;
2.2.7. a Jelentkező csak egy munka- vagy feladatkört jelöl meg;
2.2.8. a Jelentkező kifejezetten nyilatkozik, hogy a Jelentkezésben megjelölt Szervezetnél, a Jelentkezésben megjelölt munkakört kívánja betölteni Nyertessé nyilvánítása esetén, tizenkét hónapos határozott időtartamig;
2.2.9. a Jelentkezésben megjelölt Szervezet, és az ott ellátandó munkakör megfelel a 2.3. pont szerinti feltételeknek;
2.2.10. minden feltétel adott ahhoz, hogy a Jelentkező 2017. november 1.-től munkába állhasson az általa megjelölt Szervezetnél;
2.2.11. a jelentkező a jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő, vagy általánosságban olyan kijelentést, mely az Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.
2.3. A Jelentkezésben megjelölt Szervezet tevékenységének, illetve a Jelentkező által ellátandó munka- vagy feladatkörnek összhangban kell állnia az Alapítvány céljaival, illetve tevékenységével. A Szervezetnek meg kell felelnie a következő követelményeknek, illetve a Jelentkező által megjelölt munka- vagy feladatkör az alábbi tevékenységek közé kell, hogy tartozzon.
2.3.1. A Szervezetet magyar bíróság bejegyezte, székhelye Magyarországon van;
2.3.2. A Szervezet Magyarországon fejti ki tevékenységét;
2.3.3. A Szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezetnek minősül, és a Jelentkező foglalkoztatására is a közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor.
2.3.4. A Szervezetnek nincs lejárt adó-, vám- vagy illeték-, illetve bármely egyéb tartozása Magyarországon.
2.3.5. A Szervezet nem lehet tagja a Karitatív Tanácsnak, illetve nem lehet Magyarországon bejegyzett egyház vagy politikai párt, valamint ezek bármelyike által alapított vagy fenntartott, illetve politikai párt tevékenységéhez szervesen kötődő vagy ahhoz kapcsolódó szervezet. A jelen pontban felsoroltak a Szervezet elnevezésében sem jelenhetnek meg semmilyen módon.
2.4. Jelentkezés benyújtásának szabályai
Az Alapítvány kizárólag a jelen Általános Feltételekben foglaltaknak megfelelően benyújtott Jelentkezéseket vizsgálja meg, illetve értékeli. Az Alapítvány nem felel a tévesen, hibásan vagy késedelmesen benyújtott Jelentkezések figyelmen kívül hagyásáért.
2.4.1. Egy Jelentkező kizárólag egy Jelentkezést nyújthat be. Amennyiben egy Jelentkező több Jelentkezést nyújt be, mindegyik érvénytelen.
2.4.2. A Jelentkezésnek meg kell felelnie a 2. pont szerinti feltételeknek.
2.4.3. A Jelentkezések jelen Általános Feltételeknek a vodafoneangyal.inda.hu-n (lásd 2.4.4 pont) történő közzétételétől kezdődően nyújthatók be. A Programra történő jelentkezésre 2017. július 7-től 2017. augusztus 24-ig van lehetőség (a továbbiakban: "Jelentkezési határidő"). A jelentkezés benyújtásának végső határideje 2017. augusztus 24.
2.4.4. A Jelentkezéseket a vodafoneangyal.inda.hu oldalon keresztül "Jelentkezési Oldal" lehet megtenni. A Jelentkezési Oldallal kapcsolatos rendszer működésével összefüggésben az Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal.
2.4.5. A Jelentkezés a Jelentkezési határidő lejártát követően nem módosítható, azonban a Nyertessé nyilvánítás időpontjáig indokolt esetben visszavonható. A visszavont Jelentkezéseket a Zsűri nem értékeli, illetve a továbbiakban nem veszi figyelembe. Amennyiben a Jelentkező Nyertessé nyilvánítása előtt bármilyen körülmény beállta miatt nem tud részt venni a Program további részében, haladéktalanul köteles visszavonni Jelentkezését; az ennek elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével okozott kárért a Jelentkező felel.
2.5. A Jelentkezés benyújtásával a Jelentkező feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alapítvány - tiszteletben tartva a Jelentkező jó hírnevét és emberi méltóságát - a Jelentkezésben szereplő személyes adatokat promóciós célból szabadon kezelje és felhasználja anélkül, hogy ezért bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezne a Jelentkezővel szemben.
2.6. Amennyiben a Jelentkező megsérti jelen Általános Feltételek valamely rendelkezését, vagy a Pályázat időtartama alatt beállt bármilyen esemény miatt többé nem felel meg a 2.1 pontban foglaltaknak, a Pályázatból a Bizottság (3.2. pont) kizárhatja.


3. A JELENTKEZÉSEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
3.1. Az Alapítvány munkatársai a Jelentkezéseket a Jelentkezési határidő lejártát követően megvizsgálják abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a fenti 2. pont szerinti feltételeknek. Az Alapítvány munkatársai kizárólag azon Jelentkezéseket terjesztik fel a 3.2 pont szerinti Zsűrihez, amelyeket a rendelkezésre álló adatok alapján érvényesnek találnak. Az érvénytelennek talált Jelentkezések nem vesznek rész a Pályázat további részében, azokat a Zsűri nem értékeli.
3.2. Az Alapítvány az érvényesnek talált Jelentkezések tartalmi értékelésére maximum 5 főből álló zsűrit állít fel (a "Zsűri"). A Zsűri az Alapítvány által felkért személyekből áll. A Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A Zsűri a Pályázattal összefüggésben az Alapítvány képviseletében jár el.
3.3. A Zsűri az érvényesnek talált Jelentkezéseket saját belátása szerint értékeli, szem előtt tartva az Alapítvány céljait és tevékenységét, és azt, hogy az egyes Jelentkezések milyen mértékben állnak velük összhangban, illetve támogatják őket. Külföldi állampolgár jelentkezése esetén az egyes külföldi állampolgárokra alkalmazandó eltérő szabályokra is figyelemmel, a Zsűri szabad mérlegeléssel dönt a Jelentkezésről. Az érvényes Jelentkezések értékelésére három fordulóban kerül sor. Az Elődöntősökre, Döntősökre és a Nyertesekre vonatkozó lenti számok tájékoztató jellegű célszámok, a ténylegesen kiválasztásra kerülő Elődöntősök, Döntősök és Nyertesek száma a Jelentkezések számától, minőségétől, tartalmától függ. A Jelentkezések értékelésével kapcsolatos határidők a Jelentkezések számának függvényében későbbre tolódhatnak. Jelen Általános Feltételek lehetővé teszik, hogy az Alapítvány a Jelentkezések értékelése, elbírálása során a jelen feltételekben foglaltaktól különös méltánylást érdemlő esetben eltérjen.
3.3.1. Az első fordulóban a Zsűri 2017. szeptember 8-ig kiválaszt legfeljebb 8 elődöntőst ( a továbbiakban: a "Elődöntősök). Azon Jelentkezők számára, akiket a Zsűri nem választ az Elődöntősök közé, a Pályázat véget ér. A Zsűri az Elődöntősök névsorát legkésőbb 2017. szeptember 14-ig felteszi a Vodafone Magyarország Alapítvány Facebook Accountjára, valamint közzéteszi a vodafoneangyal.inda.hu oldalon. Az Elődöntősök 2017. szeptember 12.-ig kötelesek az alábbi okiratokat megküldeni a foundation.hu@vodafone.com e-mail címre. Ezen határidő elmulasztása, illetve a formai követelmények megsértése esetén az adott Elődöntős kizárásra kerülhet:
3.3.1.1. a Jelentkező saját önéletrajzának elektronikus változata;
3.3.1.2. a Jelentkezésben megjelölt munka-, illetve feladatkör ellátásához esetlegesen szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata;
3.3.1.3. a 2.1 pontban foglaltaknak való megfelelés igazolására alkalmas dokumentumok. A 2.1.1 pontban foglaltaknak való megfelelést a Jelentkező személyi igazolványa másolatának elektronikus változatával igazolja, külföldi állampolgár esetén a jelentkezőnek azt kell igazolnia, hogy tartósan, huzamos ideig és jogszerűen tartózkodik Magyarországon és valószínűsítenie kell, hogy a program végéig ezen állapot változatlanul fennáll. A 2.1.2-4. pontoknak való megfelelést a Jelentkező a jelentkezés ezen szakaszában erre vonatkozó nyilatkozatával igazolja;
3.3.1.4. az Elődöntőst alkalmazni kívánó Szervezet aktuális adatait tartalmazó bírósági kivonat;
3.3.1.5. az Elődöntőst alkalmazni kívánó Szervezetről kiállított, a 2.3.4 pontban foglaltaknak való megfelelés igazolására alkalmas, legfeljebb 30 napos NAV együttes adóigazolás ("nullás igazolás").
3.3.2. A második fordulóban a közönségnek lehetősége nyílik leadni a szavazatát az általa legjobbnak tartott Elődöntősre a vodafoneangyal.inda.huoldalon. Az vodafoneangyal.inda.huoldalon történő szavatok leadására, gyűjtésére nyitva álló időtartam: 2017. szeptember 14. 8:00 órától 2017. szeptember 29. 24:00 óráig. A közönségtől a maximum 4 legtöbb szavazatot kapó Elődöntős továbbjut a harmadik fordulóba (a "Döntősök"). Az Alapítvány ezt követően 2017. október 2. napján telefonon, vagy e-mailben értesíti a Döntősöket, és tájékoztatja őket Döntőssé nyilvánításukról.
3.3.3. A harmadik fordulóban a Zsűri lefolytatja a szóbeli interjúkat a Döntősökkel. Ezek várható időpontja: 2017. október 3.-4.-e, helyszíne: az Alapítvány székhelye. A Döntős és őt alkalmazni kívánó Szervezet köteles részt venni a szóbeli interjún a leegyeztetett időpontban, ahol kötelesek a Zsűri kérésére megerősíteni a Jelentkezésében foglaltakat. A jelen pont megsértése esetén az érintett Döntős kizárásra kerülhet a Pályázatból. Az Alapítvány ezt követően 2017. október 9. napján telefonon, vagy e-mailben értesíti a Nyerteseket, és tájékoztatja őket
Nyertessé nyilvánításukról, illetve a 4.1. pontban foglalt, a Nyertesek és az általuk választott Szervezet közötti Munkaszerződés, valamint a Támogatási Szerződés megkötését követően felteszi a program Facebook accountjára, valamint az Index.hu oldalra a Nyerteseket.
3.3.4. Amennyiben az adott Döntőssel a kapcsolatfelvétel bármilyen, a Jelentkező érdekkörébe eső okból meghiúsul (pl. nem elérhető), az Alapítvány jogosult úgy tekinteni, hogy az adott Döntős kiesett. Az Alapítvány jogosult dönteni arról, hogy a kiesett Döntős helyére a Zsűri új Nyertest választ, vagy csupán amegmaradt Nyertes részesül a támogatásból.
3.4. A Nyertesek a nyertessé nyilvánítás után, de az Alapítvánnyal és az általuk választott Szervezettel való Támogatási Szerződés megkötése előtt csak akkor jogosultak hátrányos következmény nélkül Jelentkezésüket visszavonni, ha annak oka olyan előre nem látható, elháríthatatlan körülmény bekövetkezte, amely miatt a Nyertesnek az adott Szervezetnél való munkába állása a Nyertes számára aránytalan kárt vagy érdeksérelmet okozna, és a körülmény a Nyertessé nyilvánítást követően állt elő. A Jelentkezés minden egyéb okból történő, a jelen pont szerinti időszakban történő visszavonása esetén a Nyertes köteles megtéríteni az Alapítvány, illetve az adott Szervezet minden, a Jelentkezés értékelésével kapcsolatos költségét. Amennyiben valamelyik Nyertes visszalép, az Alapítvány jogosult eldönteni, hogy a visszalépett Döntős helyére a Zsűri új Nyertest választ, vagy csupán a megmaradt Nyertes részesül a támogatásból.


4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A Nyertesek a Pályázat révén arra kapnak lehetőséget, hogy az általuk a Jelentkezésükben megnevezett Szervezetnél, a Jelentkezésükben megjelölt munkakörben, magyarországi munkavégzéssel, teljes munkaidőben szerződéses munkaviszonyt létesítsenek, tizenkét hónapos határozott időtartamra (a "Munkaviszony"). A Szervezet és a Nyertes között fennálló munkaviszony feltételeinek meghatározása érdekében a Szervezet és a Nyertes Munkaszerződést kötnek egymással. (a "Munkaszerződés") A szerződés megkötésének feltétele a 4.2 pontban meghatározott Támogatási Szerződés megkötése, és legkésőbbi időpontja: 2017. november 1.
4.2. Az Alapítvány, a Nyertes és a Szervezet a jelen Általános Feltételekben foglaltak teljesítése, és egyéb indokolt feltételek megállapítása érdekében Támogatási Szerződést kötnek. (a "Támogatási Szerződés"). A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a magyar állampolgár Nyertes bemutassa az Alapítványnak 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, amely igazolja a Nyertes 2.1.3-2.1.4 pontoknak való megfelelését. A Támogatási Szerződés, és ezt követően a Munkaszerződés megkötésére kizárólag az erkölcsi bizonyítvány bemutatását követően kerülhet sor. Ennek elmulasztása, vagy nem megfelelő tartalmú igazolás bemutatása esetén a Nyertes kizárásra kerülhet.
4.3. A Támogatási Szerződés aláírásával a Szervezet és a Nyertes vállalja, hogy a Munkaszerződést az alábbi feltételeknek megfelelően kötik meg:
4.3.1. A Szervezet köteles a Nyertest a jelen Általános Feltételekben meghatározott szabályok betartásával, a Jelentkezésben meghatározott munkakörben foglalkoztatni, a Nyertes pedig köteles a Szervezetnél a jelen Általános Feltételekben meghatározott szabályok betartásával, a Jelentkezésben meghatározott munkakörben elhelyezkedni. Külföldi állampolgár esetén a külföldi állampolgár eltérő foglalkoztatási szabályaival összefüggő valamennyi adminisztrációs teher (adó, TAJ kártya, szükség esetén munkavállalási engedély, stb.) a jelentkezőt, illetve a befogadó szervezetet terheli. A külföldi állampolgár csak abban az esetben vehet részt a programban, amennyiben a jelen Általános Feltételekben meghatározottak szerint legkésőbb 2017. november 1-ére foglalkoztatása feltételei biztosíthatóak.
4.3.2. A tizenkét hónapos határozott időtartam a tényleges munkába állás napjától számítandó, amely időpont a Munkaszerződésben kerül meghatározásra.
4.3.3. A Szervezet és a Nyertes a Munkaviszony időtartama során kötelesek egymással szemben betartani a Munkaviszonyra irányadó jogszabályi rendelkezéseket. A Munkaszerződés teljesítése során a Felek kötelesek tekintettel lenni a közhasznú feladatok ellátásához kapcsolódó, társadalommal szembeni fokozott felelősségre, és kötelesek tartózkodni minden, a betöltött munka, illetve az ellátott feladat jellegéhez méltatlan, annak társadalmi megítélését veszélyeztető vagy károsító magatartástól.
4.3.4. A Nyertes a Munkaviszony időtartama alatt kizárólag a Szervezet és az Alapítvány kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján tarthat fenn további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló vagy személyes közreműködést igénylő egyéb jogviszonyt. A Szervezet és az Alapítvány nem tagadhatja meg a hozzájárulást, ha a Nyertes írásbeli igazolást tud bemutatni arról, hogy a másik munkáltató őt a Munkaviszony teljes időtartamára bármilyen jogcímen mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól, így különösen, ha fizetés nélküli szabadságra engedte.
4.3.5. A Nyertes a Munkaviszony időtartama alatt nem végezhet olyan tevékenységet, amely hátrányosan befolyásolja, vagy veszélyezteti a Munkaviszony keretében kifejtett tevékenységét.
4.3.6. A Szervezet a Nyertes által ellátandó feladatok körét a Munkaviszony tartama alatt csak annyiban változtathatja meg, hogy ezzel ne sérüljön a Jelentkezésben megjelölt munka- és feladatkör.
4.3.7. A Szervezet és a Nyertes a Munkaviszony keretében a Nyertes által ellátott feladatokkal összefüggésben tett nyilvános nyilatkozataikban kötelesek utalni arra, hogy a Munkaviszony betöltése az Alapítványnak köszönhetően, a Programmal összefüggésben történik. A felek nyilatkozataikban, magatartásukkal kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely az Alapítvány vagy a Program társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolhatja, veszélyeztetheti, vagy az Alapítvány, vagy Alapítója jó hírnevét sértheti.
4.3.8. A Nyertes által elnyert, jelen 4. pont szerinti lehetőség, a Nyertes vagy a Szervezet ebből fakadó jogai és kötelezettségei másra át nem ruházhatók, illetve nem engedményezhetők.
4.4. Az Alapítvány pénzügyi támogatást nyújt a Szervezetnek a jelen Általános Feltételekben, és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint abból a célból, hogy fedezze a Szervezetnek a Nyertes számára a Munkaviszonyra tekintettel fizetett munkabéréből, és annak munkáltatói adóterheiből fakadó éves költségeit (a "Támogatás"). A Támogatás a Szervezetet a Munkaviszony hatályba lépésének időpontjától kezdődő 12 hónapos határozott időtartam tekintetében illeti meg, kivéve, ha jelen Általános Feltételek kifejezetten másképp rendelkezik.
4.4.1. A Szervezet köteles a Támogatás teljes összegét a jelen 4.4 pontban leírt célra fordítani.
4.4.2. A Támogatást az Alapítvány két részletben folyósított támogatásként nyújtja, melynek első felét a Támogatási Szerződés és a Munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja a Szervezet bankszámlájára, feltéve, hogy a Szervezet vagy a Nyertes jelen Általános Feltételek egyik pontját sem sértette meg. A Támogatás összegének második részlete 2018. május 10 ig esedékes.
4.4.3. Amennyiben bármilyen okból a Munkaviszony a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Szervezet a Támogatásnak csak a Munkaviszony megszűnésének időpontjáig terjedő időszak alapján esedékes, időarányos részére jogosult. A Támogatás fennmaradó részét a Szervezet köteles haladéktalanul visszautalni az Alapítvány részére.
4.4.4. A Szervezet köteles visszatéríteni az Alapítvány részére a Támogatás azon részét, amelyet nem a jelen Általános Feltételek szerinti célra használt fel.
4.4.5. A Nyertes és a Szervezet a határozott időtartam lejártakor szabadon meghosszabbíthatják, vagy módosíthatják a Munkaszerződést, a Támogatási Szerződés azonban megszűnik, és a további időszakra azonban az Alapítvány nem fizet támogatást. Jelen Általános Feltételek egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel a Nyertest, hogy a határozott időtartam lejártát követően további foglalkoztatását követelje akár az Alapítványtól, akár a Szervezettől.
4.5. Minden Nyertes után az őt alkalmazó Szervezetnek az Alapítvány által fizetendő Támogatás mértéke 6 168 000 Ft, azaz hatmillió-százhatvannyolcezer forint. A Támogatás mértékét az Alapítvány úgy határozza meg, hogy a Nyertesnek a Támogatásból fizethető 2017. november 1-től számított éves bruttó bére 4 800 000 Ft, azaz négymillió nyolcszázezer forint legyen (havi bruttó 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint, (a "Támogatott Bér").
4.6. A Szervezet és a Nyertes szabadon állapítják meg a Nyertes éves munkabérét (a "Munkabér"), annak mértéke azonban nem lehet kevesebb a Támogatott Bérnél. A Szervezet egyéb, a Nyertes számára teljesített, a Támogatás összege által nem fedezett juttatásaira, kifizetéseire - függetlenül attól, hogy azokat a Szervezet önként nyújtja, vagy jogszabályi kötelezettség alapján - az Alapítvány támogatást nem nyújt, illetve nem köteles azok mértékét megtéríteni. A mobiltechnológiára épülő programok tekintetében a Nyertesnek és a Szervezetnek számolnia kell a mobiltechnológiával összefüggésben felmerülő fejlesztési költségekkel, melyek tekintetében az Alapítványnak támogatási kötelezettsége nincsen, de azok esetleges támogatásáról és annak mértékéről az Alapítvány, saját belátási és mérlegelési jogkörében önállóan dönt.
4.7. Amennyiben a Munkabér megegyezik a Támogatott Bér mértékével, úgy a teljes Munkabér időbérben megállapított személyi alapbér kell, hogy legyen. Amennyiben a Munkabér a Támogatott Bér összegénél magasabb, az időbérben megállapított személyi alapbér legalább a Támogatott Bér összegével kell, hogy megegyezzen.
4.8. Adózási szabályok változása
Amennyiben a Támogatási Szerződés időtartama alatt az adózásra vonatkozó jogszabályok úgy változnak, hogy
4.8.1. a Támogatás többé nem fedezi a Támogatott Bér és az ahhoz kapcsolódó összes munkáltatói költség együttes összegét, a Szervezet nem jogosult csökkenteni a Nyertes Munkabérét, illetve az Alapítvány nem köteles növelni a Támogatás mértékét.
4.8.2. a Munkabérhez kapcsolódó munkáltatói terhek csökkennek, a Szervezet köteles a Támogatásból így felszabaduló összeget maradéktalanul a munkabér emelésére, vagy a programmal összefüggésben jelentkező kiadások fedezésére fordítani.
4.9. A Munkaviszonnyal kapcsolatos minden fizetési, bejelentési, bevallási, levonási és egyéb munkáltatói kötelezettség a Szervezetet terheli.
4.9.1. A Munkabér kifizetésére tizenkét egyenlő részletben, havonta kerül sor úgy, hogy az első kifizetés a Munkaviszony hatályba lépésének napját (4.3.2 pont) követő hónap 5. napján esedékes.
4.9.2. Amennyiben bármilyen okból a Munkaviszony a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Nyertes a még ki nem fizetett Munkabérre a munkajogi szabályok szerint jogosult.
4.10. A Munkaszerződés alapján a Szervezetet csak akkor és addig illeti meg a Támogatás, ha és amíg
4.10.1. a Munkaszerződés és a Támogatási Szerződés fennáll és maradéktalanul megfelel a jelen Általános Feltételekben foglaltaknak, így különösen, ha és amíg a Nyertes (i) megfelel az Általános Feltételek 2.1 pontjában foglalt feltételeknek, (ii) az általa ellátandó feladatkör és a program teljesítése során tanúsított magatartása megfelel a Jelentkezésében és az Általános Feltételek 2.3 és 4.1 pontjában foglaltaknak.
4.10.2. a Szervezet maradéktalanul megfelel a jelen Általános Feltételekben, így különösen az annak 2.3. pontjában foglaltaknak.
4.10.3. az Alapítvány nem szünteti meg rendkívül felmondással a Támogatási Szerződést, az abban meghatározott bármely feltétel bekövetkezte miatt.
4.10.4. a Nyertes által ellátott tevékenység - hacsak az Alapítvány ehhez előre írásban kifejezetten hozzá nem járul - nem kapcsolódik az Alapítványt alapító Vodafone Magyarország Zrt. bármely versenytársának tevékenységéhez, illetve bármely, Magyarországon bejegyzett egyház, politikai párt tevékenységéhez, illetőleg ezen szervezetek által támogatott bármely olyan tevékenységhez, amelynek keretében az adott egyház, illetve versenytárs neve támogatóként vagy fenntartóként szerepel a nyilvánosság előtt, illetve a felsoroltak a Szervezet elnevezésében sem jelennek meg semmilyen módon. Ha és amint a Szervezet jogosultsága a Támogatásra megszűnik, a Szervezet köteles visszautalni a Támogatás időarányos részét az Alapítványnak.
4.11. A Munkaszerződésnek a jelen Általános Feltételekkel nem érintett részét a Nyertes és a Szervezet - a munkaviszonyra irányadó jogszabály keretein belül - szabadon állapítják meg, azzal, hogy az ilyen rendelkezés közvetetten sem eredményezheti a jelen Általános Feltételek sérelmét.
4.12. Amennyiben az Alapítvány őket erre felkéri, a Nyertesek kötelesek részt venni az Alapítvány által megjelölt, a Programmal kapcsolatos médiaeseményeken, promóciókon ellenérték nélkül.
4.13. Az Alapítvány jogosult nyomon követni a Nyertesnek a Munkaviszony keretében kifejtett tevékenységét, illetve a Szervezetnek a Nyertessel szembeni magatartását abból a célból, hogy ellenőrizhesse a jelen Általános Feltételekben foglaltak betartását, illetve teljesülését.
4.13.1. Minden Nyertes és a Szervezet köteles az Alapítvány számára a jelen ponttal kapcsolatban kért tájékoztatást megadni, továbbá minden Nyertes negyedévente részletes szakmai és pénzügyi beszámolóban köteles tájékoztatni az Alapítványt a Munkaviszony keretében ellátott feladatokról, illetve az azzal kapcsolatos tapasztalatairól olyan részletességgel, hogy az Alapítvány kellő információval rendelkezzen a jelen 4.14. pont szerinti körülmények megítéléséhez. A negyedévente esedékes pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a bér és annak járulékainak kifizetését igazoló iratokat. A Nyertes köteles a beszámolót olyan formában elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Pályázat internetes felületein való közzétételre. A szakmai beszámoló elkészítésének feladata a Nyertest, a pénzügyi beszámoló elkészítésének feladata pedig a Szervezetet terheli. A beszámoló elkészítésének határideje egy különálló szerződés részét képezi.
4.13.2. A Nyertes köteles havonta jelentést készíteni az Alapítvány részére, amelyben megosztja a programmal kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit és véleményét. Az Alapítvány dolgozói jogosultak a Nyertes által készített jelentéseket az Alapítvány Facebook oldalán közzétenni.
4.13.3. Amennyiben akár a Nyertes, akár a Szervezet megsérti a Munkaszerződésben és a Támogatási Szerződésben foglaltakat, a sérelmet szenvedett másik fél haladéktalanul köteles erről értesíteni az Alapítványt. A sérelmet szenvedett fél és az Alapítvány egyeztetnek a Munkaszerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésének szükségességéről, illetve indokoltságáról. Amennyiben az Alapítvány úgy látja, hogy indokolt a Munkaszerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése, de a sérelmet szenvedett fél ettől elzárkózik, az Alapítvány jogosult belátása szerint kötelezni a Szervezetet a Támogatás időarányos részének visszafizetésére.
4.13.4. Amennyiben a Nyertes a fenti 4.13.1-4.14.2. pont szerinti beszámolóban, bejegyzésben bármilyen harmadik személy személyes adatát kívánja felhasználni, szerepeltetni, köteles ehhez az adott személy írásbeli hozzájárulását beszerezni, ennek híján pedig az adott személyre a beszámolóban, bejegyzésben kizárólag be nem azonosítható módon, a személyes adatok titkosságát tiszteletben tartva utalni. Az Alapítvány a hozzájárulás meglétét nem vizsgálja, kizárólag a Nyertes felel az ilyen hozzájárulás beszerzésének elmulasztása következményeiért. A jogellenesen közzétett személyes adatokat az Alapítvány - az érintett kérésére - haladéktalanul eltávolítja a kérdéses okiratokból, az ilyen iratokat, bejegyzéseket eltávolítja a Program honlapjáról, illetve azok olyan változatát teszi közzé, amelyek az érintett személyes adatait nem tartalmazzák.
4.13.5. A Munkaszerződés a munkajogi szabályok szerint szüntethető meg, azzal, hogy a Munkaszerződés tartalmát úgy kell megállapítani, hogy a Szervezet akkor is jogosult legyen a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 78.§-a alapján azonnali hatályú felmondással megszüntetni a Munkaszerződést, ha
4.13.5.1. a Nyertes szándékosan vagy súlyos gondatlanságból olyan jogellenes, erkölcstelen, közösségellenes, megbotránkoztató, illetve egyébként a 4.3.3 pontban foglalt alapelvvel össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy akár az Alapítvány, akár a Vodafone Magyarország Zrt., akár a Szervezet jó hírnevét, társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja, illetve károsítsa;
4.13.5.2. a Nyertes sérti, fenyegeti, vagy veszélyezteti a Szervezet,az Alapítvány, vagy a Vodafone Magyarország Zrt. bármely alkalmazottjának, illetve azok közvetlen hozzátartozójának életét, egészségét vagy testi épségét;
4.13.5.3. a Nyertes bármilyen bűncselekményt vagy szabálysértést követ el a Szervezettel, az Alapítvánnyal, a Vodafone Magyarország Zrt.-vel vagy azok alkalmazottaival, illetve közvetlen hozzátartozóikkal szemben;
4.13.5.4. a Nyertessel szemben a bíróság jogerősen letöltendő szabadságvesztés büntetést szab ki;
4.13.5.5. a Nyertesre a bíróság jogerősen foglalkozástól eltiltás büntetést szab ki, aminek következtében a Nyertes nem láthatja el a továbbiakban a Munkaviszony szerinti feladatkörét.
4.14. A Pályázat benyújtásával a Jelentkezők elfogadják a jelen Általános Feltételekben foglalt rendelkezéseket, és hozzájárulnak, hogy minden, az Alapítvány részére átadott adatot az Alapítvány kezeljen.
4.15. A Jelentkezők a saját költségükre és felelősségükre jogosultak a Pályázaton részt venni. Az Alapítvány a Pályázaton felmerült költségeket semmilyen esetben sem téríti meg.
4.16. A Pályázatok érvényességének megvizsgálásakor, és a Pályázatok elbírálásakor az Alapítvány feltételezi, hogy a Szervezet hozzájárult az adatai közléséhez, és a Pályázaton való részvételhez. A Szervezet hozzájárulásának hiányáért az Alapítvány nem vállal felelősséget.
4.17. A Nyertes a Jelentkezés benyújtásával visszavonhatatlanul és feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Nyertes 4.14.1-4.14.2. pont szerinti beszámolóit, illetve minden, az Alapítvány részére átadott, a Nyertessel kapcsolatos adatot, a Nyertes Jelentkezésében foglaltakat, a Nyertesről esetlegesen készült hang- vagy képfelvételeket (együtt: "Nyertes Adatai") kezelhesse, promóciós céllal szabadon felhasználhassa, így különösen elhelyezhesse saját honlapján vagy megjelenítse hirdetéseiben anélkül, hogy ezért külön fizetési kötelezettsége keletkezne a Nyertessel szemben. Az Alapítvány a Nyertes Adatainak kezelésével, felhasználásával sem sértheti a Nyertes jó hírnevét, emberi méltóságát. Az Alapítvány a Nyertes Adatait a Munkaszerződés határozott időtartamának leteltét követő 5 év után törli. A Nyertes köteles gondoskodni arról, hogy a Nyertes Adataival együtt, illetve azokkal összefüggésben csak olyan személyes adatokat adjon át az Alapítvány részére, amelyek átadásához, illetve nyilvánosságra kerüléséhez az adott személyes adat jogosultja írásban hozzájárult.
4.18. A jelen Általános Feltételekben foglalt adatok kezelésére az Alapítvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélye alapján jogosult. Az adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122682/2017.


5. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.1. Az Alapítvány a jelen Általános Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.2. Az Általános Feltételek módosítására kizárólag indokolt esetben kerülhet sor, azonban a módosítás nem eredményezheti bármely, még versenyben lévő Jelentkező, illetve a Nyertesek helyzetének vagy jogainak hátrányos változását, illetve csorbítását.
5.3. Az Alapítvány székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Az Vodafone Főállású Angyal honlapjának címe: http://www.vodafone.hu/foallasuangyal.
A Jelentkezők, illetve a jelentkezést tervezők, a Programmal kapcsolatban érdeklődők a Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a foundation.hu@vodafone.com oldalra küldött üzenetben kérhetnek.
5.4. Sem az Alapítvány, sem a Szervezet nem felel azon károkért, amelyek akár a Jelentkezőket, akár a Nyertest, akár a Nyertesnek a Munkaszerződés megkötését megelőző munkáltatóját a Munkaviszony létesítésére tekintettel érik.
5.5. Az Alapítvány nem felel a Szervezettel, illetve a Nyertessel szemben a Szervezetnek a Nyertes által, vagy a Nyertesnek a Szervezet által okozott bármilyen kárért.
5.6. Az Alapítvány nem felel a Jelentkezők illetve a Nyertes által bármely harmadik személynek a Programmal összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.
5.7. Hacsak jelen Általános Feltételek kifejezetten másképp nem rendelkezik, az Alapítvány nem téríti meg a Jelentkezőknek vagy a Jelentkezők által megjelölt Szervezeteknek a Programban való részvétellel összefüggésben felmerült költségeit vagy kárát, kivéve az olyan magatartással okozott károkat, amelyekért a felelősség kizárását jogszabály tiltja.
5.8. Jelen Általános Feltételek a Facebook Accounton való közzététellel lép hatályba, és kizárólag a 2017-ben indított Program végrehajtására alkalmazandó.
5.9. Amennyiben az Alapítvány a későbbi évek során a Program megismétlése vagy folytatása mellett dönt, úgy arra külön általános feltételeket készít, és a későbbi pályázati eljárásokban egyik jelentkező sem hivatkozhat a jelen Általános Feltételekben foglaltakra.
http://vodafoneangyal.inda.hu/


 

Print Friendly, PDF & Email