GYIK a változás bejegyzések kapcsán

Gyakori kérdések az új Ptk. szerinti módosításokkal kapcsolatosan

1. Meddig kell az új Ptk. előírásainak megfeleltetni a létesítő okiratot?
A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosításának határideje 2017. március 15., tehát eddig kell változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes bíróságon.


2. Akkor is meg kell tennünk az alapító okirat-módosítást, ha csak az új törvényi hivatkozásokkal egészítenénk ki, de más változás nem történt évek óta?
Igen, minden olyan civil szervezetnek módosítani kell az alapszabályát, amely 2014. március 15. óta nem módosított. Ennek az az oka, hogy rengeteg új szabály van az új PTK-ban, amit a régi alapszabályok egészen biztosan nem tartalmazhatnak.


3. Mi a legelső lépés, ha el szeretném indítani a folyamatot?
Az első dolog az alapszabály módosítása, melyre mintákat egyrészt a bíróság honlapján a birosag.hu oldalán, másrészt az Egri Norma Alapítvány oldalán találhat, amelyek tartalmi és formai segítséget is nyújtanak. Ha ez megtörtént, össze kell hívni a közgyűlést / kuratóriumi ülést, melyen elfogadják az alapszabály / alapító okirat módosítását.


4. Hány napon belül kell bejelentenünk a változásbejegyzést?
A változás megtörténte után 60 napon belül kell elindítanunk az eljárást a Törvényszéken.


5. Mely dokumentumokat kell még csatolnunk a módosított okirat mellett?
Egyesület esetében csatolni kell a módosított alapszabályt, a bíróság oldalán található változásbejegyzési kérelmet (PK-101V), a közgyűlés jelenléti ívét, valamint jegyzőkönyvét. Az utóbbinak tartalmaznia kell, hogy az alapszabályban mit változtattak meg, a közgyűlés dátumát és az egyesület elnökének aláírását. Ha más változás is történik, (pl. székhelyváltozás, tagváltozás) az ehhez kapcsolódó megváltozott dokumentumokat is csatolni kell. Valamennyi beadott okirathoz 2 tanú aláírása szükséges.
Alapítvány esetében csatolni kell a módosított alapító okiratot, a bíróság oldalán található változásbejegyzési kérelmet (PK-102V), valamint a jegyzőkönyvet. Az utóbbinak tartalmaznia kell, hogy az alapító okiratban mit változtattak meg, a kuratóriumi ülés dátumát és a kuratóriumi elnök aláírását. Ha más változás is történik (pl. székhelyváltozás, tagváltozás) az ehhez kapcsolódó megváltozott dokumentumokat is csatolni kell. Valamennyi beadott okiratot 2 tanú aláírásával igazolni kell.


6. Mely részeket kell kitöltetnünk a változásbejegyzési kérelemben, ha csak az új törvényi feltételek szerint változtatjuk a létesítő okiratot?
Ekkor a változásbejegyzési kérelemnek mindösszesen az „A” (változásbejegyzési kérelmet előterjesztő szervezet adatai), „B” (kérelmező adatai) „C1” (létesítő okirat módosításának kelte), „M1” és „K” kérelem jelű oldalait kell kitölteni. (1,2,3,11,13)


7. Miket kell kitöltenem még, ha más változások miatt is módosítani kell a szervezet alapszabályát?
Új székhely módosítása esetén a „C” lapon kell kitölteni az új címet, valamint csatolni az ingatlan tulajdonosának székhelyhasználati engedélyét, bérlet esetén bérleti szerződését is.
Új képviselő esetén az „E” lapot kell kitölteni a kérelemben, valamint egy tisztségelfogadó nyilatkozatot is csatolni szükséges. Több új képviselő esetén mindegyiküknél kell külön-külön E lapot kitölteni. Új képviselő esetében csak az adatokat kell beírni, míg már meglévő képviselő esetében a változás előtt lévő négyzetet kell beikszelni. A régi lemondott képviselők esetében szintén szükség van a lap kitöltésére, valamint egy lemondó nyilatkozatra a részéről.
Az „E” lap egyéb adatait ki tudják tölteni az alapszabály / alapító okirat rá vonatkozó részei segítségével (képviseleti jog terjedelme, megbízás megszűnésének időpontja, stb.)


8. Ki adja be a változásbejegyzési kérelmet, ha a képviselő személye változik?
Kérelmet a régi képviselő terjeszthet elő. Gyakran utasítják el amiatt, hogy az új képviselő terjeszti elő a kérelmet.


9. Lehet-e teljesen új létesítő okiratot írni és a régire csak hivatkozni, amikor a régi létesítő okirat már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak?
Természetesen van arra lehetőség, hogy teljesen új létesítő okirat kerüljön elfogadásra, és a régi pedig hatályon kívül helyezésre, amikor a régi létesítő okirat már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak, és egyszerűbb újat elfogadni.


10. Jeleznem kell a módosított létesítő okiratban a megváltoztatott szövegeket?
Kötelező megjelölni, hogy az okirat mely része változott, pl. dőlten vagy vastagon szedett betűvel kiemelve a megváltozott részeket.


11. Ki adhatja be a kérelmet?
A szervezet képviselője (vagy annak meghatalmazottja) adhatja be a kérelmet. Jogi képviselővel is lehetőség van a beadásra.


12. Elektronikus vagy papír alapon nyújthatunk be változásbejegyzés iránti kérelmet?
Papír alapon mindenképpen lehet. Elektronikus útra akkor van kötelezve a szervezet, ha közhasznúsággal kapcsolatos az eljárás vagy jogi képviselővel jár el a szervezet.


13. Mi szükséges az elektronikus beadáshoz?
Az ún. ÁNYK programon keresztül lehet elektronikusan beküldeni a kérelmet, melyet a birosag.hu oldalon lehet letölteni, a futtatáshoz Java program is szükséges. A program telepítése után kell letölteni  a kívánt nyomtatványt, melyet szeretne beadni a szervezet. A mellékleteket .pdf formátumban, beszkennelve tudja csatolni.
A nyomtatvány beküldéséhez Ügyfélkapus regisztrációja van szükség (a szervezet képviselője, könyvelője, megbízott jogi képviselője részéről).

14. Mi szükséges a papír alapú beadáshoz?
Ugyanúgy a PK-101V/102V nyomtatványokra van szükség, melyben a szükséges oldalakat tollal, nyomtatott nagybetűkkel, kézzel írva kell kitölteni. Másrészt lehetőség van arra is, hogy az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal kitölti, majd ezt kinyomtatja, végül az M lapot aláírja, keltezi, tanúzza.


15. Van-e lehetőségem hiánypótlásra?
Minden esetben van lehetőség hiánypótlásra, melyben a Törvényszék által meghatározott határidőn belül pótolhatja a hiányzó dokumentumokat, módosíthat a kérelmen. Hiánypótlás esetén mindig hivatkozzon a Törvényszéktől kapott levél felső részén lévő ügyszámra. Egyszerűsített eljárás esetén nincs lehetőség hiánypótlásra.

Bármiféle segítség, probléma esetén keressék nyugodtan az Egri Norma Alapítvány munkatársait e-mailben, telefonon vagy személyesen!

(3300, Eger, Törvényház út 1., 36/420-660, normaalapitvany@gmail.com)