Okiratsablon

A Civil szervezetek Bírósági eljárásaihoz szükséges nyomtatványokat az alábbi linken találja:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kívánunk tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (11/2012. (II.29.) KIM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §).

I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

– alapszabály

– tisztségelfogadó nyilatkozat

– székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat

– névhasználatot engedélyező nyilatkozat

– jegyzőkönyv

– közgyűlés jelenléti ív

– tagjegyzék

– felügyelőbizottság elfogadó nyilatkozat

I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

– alapszabály

– tisztségelfogadó nyilatkozat

– felügyelőbizottság elfogadó nyilatkozata

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.

II/a. Alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)

– alapító okirat

– tisztségelfogadó nyilatkozat

– székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat

– névhasználatot engedélyező nyilatkozat

– jegyzőkönyv

 –felügyelőbizottság elfogadó nyilatkozat

II/b. Közhasznú alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)

– alapító okirat

 tisztségelfogadó nyilatkozat

– felügyelőbizottság elfogadó nyilatkozat

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú alapítványéval lásd II/a. pont.

III/a. Sportegyesület (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)

– alapszabály

Egyebekben a használható okiratsablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.

III/b. Közhasznú sportegyesület  (2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ ac) pont)

– alapszabály

Meghatalmazás beszámoló leadására

Egyebekben a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat, a névhasználatot engedélyező nyilatkozat, a jegyzőkönyv, a közgyűlési jelenléti ív és a tagjegyzék az I/a. pontból, valamint a tisztségelfogadó nyilatkozat az 1/b. pontból tölthető le.

Forrás: www.birosag.hu

Megszakítás