Projektleírás

ÖSSZEFOGÁS A KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG CSALÁDOKÉRT” – AZ EKF FŐISKOLAI HALLGATÓI EGYESÜLET ÉS AZ EGRI NORMA ALAPÍTVÁNY KONZORCIUMÁBAN (EFOP-1.2.1-15-2016-00659)

A család védelme, a generációk közötti kapcsolat erősítése, a fiatalok tudatos élet, család és karriertervezésének segítése – ez a célja az EKF Főiskolai Hallgatói Egyesület és az Egri Norma Alapítvány által közösen elnyert pályázatnak. A projekt az Európai Unió 100%-os támogatásával, 36,72 millió forintból valósul meg 2017. január 1 és 2018. december 31. között.

A kétéves program megvalósítása során – együttműködő partnereinkkel karöltve – hozzájárulunk a családi közösségek megerősítéséhez, ezért szakemberek bevonásával fejlesztjük az életvezetési kompetenciákat, elősegítjük a fiatalok családi életre való felkészülését. Nagy hangsúlyt fektetünk a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére, ösztönözzük a generációkon átívelő együttműködést, tanácsadással segítjük a krízishelyzetek megelőzését, a családi élet megfelelő működését, a fiatalok tudatos karriertervezését. Erősítjük a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.

A projekt során megvalósítandó programokat több, egymásra épülő téma köré csoportosítjuk: önmagunk megismerése, tudatos karriertervezés, a gyermeknevelésre való felkészülés, a család és karrier egyensúlyának megteremtése, az egészséges és fenntartható életvitel elősegítése, a generációk közötti kapcsolatok erősítése, összekapcsolása.

A több intézmény, civil szervezetek, cégek és hátrányos helyzetű települési önkormányzatok által közösen megvalósított programok során alkalmanként legalább 200 főt – családalapítás előtt álló fiatalokat, gyermekes, illetve a munkaerőpiacra visszatérő szülőket illetve az idősebb generáció képviselőit – érünk el. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk gyakorlatorientált kiscsoportos foglalkozásokon és tanácsadásokon való részvételre is, ahol személyre szabott segítséget nyújtunk.

Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy programjaink révén hozzájáruljunk hazánk gazdasági stabilitásához, amely a gyermekvállalás ösztönzésével és a családok stabilitásának megteremtésével érhető el. A programok eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát értékrend.


Kedvezményezett bemutatása:

Az 1998-ban a szociális céllal létrehozott Egri Norma Alapítvány legfontosabb feladatának a hátrányos helyzetű rétegek segítését jelölte ki. Alappillér az „egri norma” volt, mely úgy igyekezett a nincstelenek méltóságát növelni, hogy összefogta a 3 szektort (állam, társadalom, egyház). Mint az az alapító okiratból is kitűnik, a szervezet egyik alapvető célja a Kárpát – medence kulturális és történelmi örökségének megőrzése, gazdasági kapcsolatok ápolása, valamint a határon túli magyarság érdekeit elősegítő kezdeményezések támogatása.

Alapítványunk közhasznú tevékenységeket folytat az alábbi területeken:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • gyermek – és ifjúságvédelem
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • sport
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.

ÖSSZEFOGÁS A KIEGYENSÚLYOZOTT, BOLDOG CSALÁDOKÉRT” – AZ EKF FŐISKOLAI HALLGATÓI EGYESÜLET ÉS AZ EGRI NORMA ALAPÍTVÁNY KONZORCIUMÁBAN (EFOP-1.2.1-15-2016-00659)

A család védelme, a generációk közötti kapcsolat erősítése, a fiatalok tudatos élet, család és karriertervezésének segítése – ez a célja az EKF Főiskolai Hallgatói Egyesület és az Egri Norma Alapítvány által közösen elnyert pályázatnak. A projekt az Európai Unió 100%-os támogatásával, 36,72 millió forintból valósul meg 2017. január 1 és 2018. december 31. között.

A kétéves program megvalósítása során – együttműködő partnereinkkel karöltve – hozzájárulunk a családi közösségek megerősítéséhez, ezért szakemberek bevonásával fejlesztjük az életvezetési kompetenciákat, elősegítjük a fiatalok családi életre való felkészülését. Nagy hangsúlyt fektetünk a nők és férfiak társadalmi egyenlőségére, ösztönözzük a generációkon átívelő együttműködést, tanácsadással segítjük a krízishelyzetek megelőzését, a családi élet megfelelő működését, a fiatalok tudatos karriertervezését. Erősítjük a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.

A projekt során megvalósítandó programokat több, egymásra épülő téma köré csoportosítjuk: önmagunk megismerése, tudatos karriertervezés, a gyermeknevelésre való felkészülés, a család és karrier egyensúlyának megteremtése, az egészséges és fenntartható életvitel elősegítése, a generációk közötti kapcsolatok erősítése, összekapcsolása.

A több intézmény, civil szervezetek, cégek és hátrányos helyzetű települési önkormányzatok által közösen megvalósított programok során alkalmanként legalább 200 főt – családalapítás előtt álló fiatalokat, gyermekes, illetve a munkaerőpiacra visszatérő szülőket illetve az idősebb generáció képviselőit – érünk el. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk gyakorlatorientált kiscsoportos foglalkozásokon és tanácsadásokon való részvételre is, ahol személyre szabott segítséget nyújtunk.

Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy programjaink révén hozzájáruljunk hazánk gazdasági stabilitásához, amely a gyermekvállalás ösztönzésével és a családok stabilitásának megteremtésével érhető el. A programok eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát értékrend.


Kedvezményezett bemutatása:

Az 1998-ban a szociális céllal létrehozott Egri Norma Alapítvány legfontosabb feladatának a hátrányos helyzetű rétegek segítését jelölte ki. Alappillér az „egri norma” volt, mely úgy igyekezett a nincstelenek méltóságát növelni, hogy összefogta a 3 szektort (állam, társadalom, egyház). Mint az az alapító okiratból is kitűnik, a szervezet egyik alapvető célja a Kárpát – medence kulturális és történelmi örökségének megőrzése, gazdasági kapcsolatok ápolása, valamint a határon túli magyarság érdekeit elősegítő kezdeményezések támogatása.

Alapítványunk közhasznú tevékenységeket folytat az alábbi területeken:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • gyermek – és ifjúságvédelem
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • sport
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Megszakítás