Projektleírás

Kedvezményezett neve: Egri Norma Alapítvány

A projekt címe: Együttműködések a szomszédos országokbeli fiatalokkal az Egri Norma Alapítvány szervezésében 

A szerződött támogatás összege: 49 996 384 Ft

A projekt tartalmának bemutatása: lsd. „Projekt leírás”

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.02.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00080

 

Kedvezményezett bemutatása:

1998-ban a szociális céllal létrehozott Egri Norma Alapítvány legfontosabb feladatának a hátrányos helyzetű rétegek segítését jelölte ki. Alappillér az „egri norma” volt, mely úgy igyekezett a nincstelenek méltóságát növelni, hogy összefogta a 3 szektort (állam, társadalom, egyház). Mint az az alapító okiratból is kitűnik, a szervezet egyik alapvető célja a Kárpát – medence kulturális és történelmi örökségének megőrzése, gazdasági kapcsolatok ápolása, valamint a határon túli magyarság érdekeit elősegítő kezdeményezések támogatása.

Alapítványunk közhasznú tevékenységeket folytat az alábbi területeken:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • gyermek – és ifjúságvédelem
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • sport
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.

Projektben résztvevő munkatársak bemutatása:

 Várkonyi Szabolcs (projektmenedzser)

Jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei kirendeltség projektmenedzsere, de a korábbi években is projektmenedzseri pozíciókat töltött be. 14 év szakmai tapasztalattal rendelkezik és több az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projektben vett részt. 

Képzettség:

 • Közgazdász tanár gazdálkodási szakon (Budapesti Corvinus Egyetem)

 • Gazdaságismeret tanár, kommunikációs szakember (Eszterházy Károly Főiskola)

 • Hatékony vezetői módszerek, pályaorientáció, szervezetfejlesztés (Nyugat-Magyarországi Egyetem)

 • Pályázatíró, projektmenedzsment (Budapesti Kommunikációs Főiskola)


 

Projektben résztvevő munkatársak bemutatása:

Molnár Edit (szakmai vezető)

2014 óta az Egri Norma alapítvány önkéntese, ahol fő tevékenységi körébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a fiatalokkal, iskolákkal, illetve rendezvények szervezése és azok népszerűsítése. 21 év tapasztalattal rendelkezik, mint angol szakos középiskolai tanár.

Képzettség:

 • Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár (Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar)

 • Angol nyelv és irodalom szakos tanár (Eszterházy Károly Főiskola)

Bartháné Matiz Andrea (pénzügyi vezető)

28 éves szakmai tapasztalattal bír, többek között, mint könyvelő és gazdasági vezető. Jelenleg az Euro-Controlling Könyvelő és Kereskedelmi Bt ügyvezetője és mérlegképes könyvelője. Ezen felül saját könyvelői irodájában a folyamatosan bővülő ügyfelekkel és hatóságokkal folytat kommunikációt, ügyeik intézését, ellenőrzéseiket. A civil szervezetek kapcsán Közgyűléseken és egyéb szakmai fórumokon van jelen.

Képzettség:

 • Gazdasági mérnök (SZIE Gazdálkodási és Mg-i Főiskolai Kar Gazdasági Mérnöki Szak, pénzügyi szakirány távoktató tagozat)
 • Mérlegképes könyvelő (Perfekt Zrt.)

 


Projektben résztvevő munkatársak bemutatása:

Somogyi Mónika (szakmai megvalósító)

Feladata többek között a rendezvények szervezése, kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil referensekkel, gazdasági szektorral. Kommunikációs kötelezettségek ellátása (hírlevél szerkesztés, levelezések, meghívók, sajtóközlemények írása). Ügyfélforgalom fogadása, Képzések körüli szervezési munkák, pályázatfigyelés. Civil Információs Centrum partneri hálózatában való részvétel. Képviseli a szervezetet az értekezletek, megbeszélések, találkozók során.

Képzettség:

 • Magyar- és kommunikáció szakos tanár, fejlesztőpedagógus és egészségfejlesztő mentálhigiénikus (Eszterházy Károly Főiskola)

Projektben résztvevő munkatársak bemutatása:

Radványi Nikolett (Szakmai megvalósító)

Támogatja a szakmai vezető munkáját, a projektek adminisztrációját kezeli. Segít a rendezvények, kitelepülések megszervezésében. Adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása a feladata. Az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási, ügyviteli, számítógépes adatbeviteli feladatok végzését végzi.

Képzettség:

 • Terület-, település- és térségfejlesztő geográfus, régiómenedzser (Eszterházy Károly Főiskola)

Projektben résztvevő munkatársak bemutatása:

Dulai András (Szakmai megvalósító)

Támogatja a szakmai vezető munkáját, a projektek adminisztrációját kezeli. Segít a rendezvények, kitelepülések megszervezésében. Adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása a feladata. Az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási, ügyviteli, számítógépes adatbeviteli feladatok végzését végzi.

Képzettség: 

 • Terület-, település- és térségfejlesztő geográfus, régiómenedzser (Eszterházy Károly Főiskola)

 

Projekt rövid leírása:

Együttműködések a szomszédos országokbeli fiatalokkal az Egri Norma Alapítvány szervezésében (EFOP-5.2.2-17-2017-00080)

 

Külhoni fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, a területen dolgozó szakemberek tudásának bővítése, a helyi fiatalok társadalmi problémáira való megoldási javaslatok kidolgozása – ez a célja az Egri Norma Alapítvány által elnyert pályázatnak. A projekt az Európai Unió 100 %-os támogatásával, 49 996 384 Ft-ból valósul meg.

A kétéves program megvalósítása során – együttműködő partnereinkkel karöltve – a megvalósítandó programok által szeretnénk hozzájárulni az egri fiatalok társadalmi felzárkózásának segítéséhez. Ehhez szükséges, hogy bővítsük a hazai szakemberek tudását és az alkalmazható gyakorlatok körét. Ennek elérése érdekében megismerjük a nemzetközi gyakorlatokat és tapasztalatokat a határon túli magyar közösségekkel rendelkező országokban, együttműködünk velük a közös programokban, felméréseket és kutatásokat végzünk, majd a projekt legvégén az eredményesség elérése érdekében gyakorlati módszertanok kerülnek kidolgozásra -a magyar szakemberekkel konzultálva-, átültetve a helyi viszonyokra.

A fiatalok munkaerő piaci elhelyezkedése, a munkavállalási kedv és helyben maradás ösztönzése adják a projekt kulcstémáit, melyre reagálni igyekszünk. Ezen területekkel kapcsolatos tudásmegosztás, és szakmai tapasztalatok, valamint stratégia kidolgozása lehetővé tenné a fiatalok számára a térség vonzóbbá tételét és az elvándorlás csökkentését.

A több helyi intézmény, ifjúságpolitikai szakemberek, hazai és külhoni civil szervezetek által közösen megvalósított programok során a 2 év alatt több 100 főt – a már említett ifjúságpolitikai szereplőket, illetve a fiatalokat – szeretnénk elérni. Mindezekhez a legkülönfélébb módszereket vesszük igénybe: nemzetközi hálózatépítés, közös szakmai programokon való részvétel, hazai tanulmányutak, kutatás és elemzés, módszertani-szakmai összegzés és ajánlások megfogalmazása.

Hosszú távú céljaink közé tartozik, a jó gyakorlatok megismerése, hogy a bevont szakemberek kompetencia fejlődése által a fiatalokat érintő társadalmi problémák és kihívások kezelésére, hiányosságaira képesek legyünk reagálni, azokat megfelelően tudjuk kezelni, hatásos megoldási javaslatot dolgozzunk ki.


Együttműködő partnerek:

 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata (Ukrajna)

Fő tevékenységek:

 • Hallgatói programok szervezése, tanulásban való támogatása
 • Szemináriumok és konferenciák szervezése
 • Tanácsadás hazai és EU-s képzési programokról, pályázati lehetőségekről
 • Szoros együttműködés az Erasmus+ programban európai fogadócégekkel
 • Rákóczi táborokra fiatalok küldése
 • Főiskolai hallgatók átképzése

Célcsoport:

 • Főiskola jelenlegi és jövőbeli hallgatói

 

Együttműködő partnerek:

 

Luminosus N.O. (Szlovákia)

Fő tevékenységek:

 • Angol nyelvi tanfolyamok szervezése (tanfolyamok minden korosztály számára, minden nyelvi szinten)

 • Szemináriumok és konferenciák szervezése

 • Pályázati tevékenység, pályázatfigyelés, -írás, -lebonyolítás

 • Tanácsadás hazai és EU-s képzési programokról, pályázati lehetőségekről

 • Szoros együttműködés az Egész Életen Át Tartó Tanulás – Leonardo da Vinci programban európai fogadócégekkel
 • ECL regionális nyelvvizsga-központként működnek

Célcsoport:

 • Ung-vidék és Bodrogköz lakosai

 

Együttműködő partnerek:

 

Zöld Nap Egyesület (Románia)

Fő tevékenységek:

 • természeti értékek megóvása,
 • sportprogramok, kerékpártúrák lebonyolítása
 • táborok, természetjárás szervezése,
 • Nemere Útja zöldút építése
 • önkéntesek bevonása, szervezése
 • rendezvényeken részvétel, szervezési munkák
 • környezet és természetvédelmi programok, rendezvények szervezése,
 • kiadványok készítése, publikációk közreadása,
 • előadások, programok általános és középiskolásoknak, felsőfokú oktatásban résztvevőknek,
 • együttműködés a civil szektor más szakterületeinek képviselőivel.
 • lakosság ökológiai szemléletformálás, tanácsadás, oktatás, nevelés, médiatevékenység

Célcsoport:

 • Kézdivásárhely lakossága
 • Kovászna megye fiataljai 

Együttműködő partnerek:

 

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (Ukrajna)

Fő tevékenységek:

 • munkahelyek teremtése
 • szakemberképzés
 • szakmai konferenciák szervezése
 • a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése
 • információs központ létrehozása
 • a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése

Célcsoport:

 • Kárpátalján élő magyar vállalkozók és szakemberek

A programok általános összefoglalása

A tanulmányozni kívánt terület nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése:

 • Nemzetközi együttműködések kialakítása, nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, tapasztalatszerzés és csere együttműködés keretében.

Nemzetközi hálózatépítés:

 • Nemzetközi tapasztalatok becsatornázása, egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása

A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása :

 • Nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése; tapasztalatszerzés és csere együttműködés keretében

Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban

 • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása

 • Innovatív szakpolitikai tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló terjesztése nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése.

Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

 • Nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása

Műhelymunka, Tanulmányút

 • tudástranszfer megvalósítása
 • egyenlő esélyű hozzáférés
 • tapasztalatszerzés és csere együttműködés keretében

Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében

 • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése
 • A területen dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása
 • Társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása

Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása

 • A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják.

Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése

 • Nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása.

A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása

 • A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják.

A projekt eredményeinek széles körű megismertetése

 • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

 • A területen dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása

Magyarországi konferencia szervezése

 • Szakpolitikai szakértők látókörének szélesítése
 • Tudástranszfer megvalósítása
 • Egyenlő esélyű hozzáférés

Kutatás bemutatása

A kutatási téma, mely az ifjúsági együttműködés ösztönzése, nem új keletű a fiatalokkal foglalkozó szervezetek, szakemberek fogalomrendszerében, mégis igen sok aspektusból lehet megközelíteni, mindenki mást tart hatékony módszernek. Néhányan a sporton, művészeten keresztül szeretnék elérni ennek fejlődését, néhányan pedig az oktatáson, iskolán kívüli elfoglaltságokon, de vannak olyanok is, akik pszichológusi, drámapedagógusi foglalkozásokon keresztül. Mindegyik jó kétség kívül, mi azonban azt szeretnénk kideríteni, melyik lehet a legjobb esetünkben akkor, ha alapítványunk az ifjúsági együttműködés témakörén belül a fiatalok munkavállalási nehézségét látja legfőbb problémának. Napjaink kihívása ugyanis az, hogy a fiatalok munkavállalási kedvét fokozzuk, lehetőségeiket egyértelműen tálaljuk és már tanulmányaik alatt sikerüljön őket aktívan bevonni a munkaerőpiaci folyamatokba. Ehhez azonban kell tudnunk azt, hogy a velük foglalkozó emberek hogyan vélekednek motivációikról, jövőképükről, céljaikról és milyen megoldási stratégiát javasolnak. A projekt során a kérdőíves kutatást találtuk a leginkább célravezetőnek. Kíváncsiak vagyunk más szakemberek véleményére, szakmai tapasztalásaik megosztására, ugyanakkor közös gondolatok kialakítására és felmerülő ötletek megvitatására is nyitottak vagyunk. A kérdőíves kutatás célja az, hogy a kapott eredményekből le tudjuk szűrni azokat a tényeket és álláspontokat, melyekkel eddig vagy nem találkoztunk, vagy nem találtunk eléggé megalapozottnak.


Kutatást végzők bemutatása

Az AGRIA GEOGRÁFIA Alapítvány 2009-ben alakult a felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatására és színvonalának emelésére. Az alapítvány munkáját a kuratóriumi tagok mellett az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének hallgatói közül kikerülő önkéntesek és oktatók egyaránt segítik. Az alapítvány céljainak eredményes megvalósítása érdekében rendszeresen pályázik különféle támogatási források elnyerésére. Erasmus+ programok esetében a Bükk-hegységben két nagyobb csereprogramot valósítottak meg határon túli magyar diákokkal együttműködve a vidékfejlesztés és a fenntarthatóság témaköreiben. A „Civil ABC Eger térségében” című projektben a nemzetközi hírű „asset-based community development” módszer segítségével civil szervezetek erőforrásainak hatékonyságát növelték. Világjáró Klubban évente nyolc alkalommal tartanak Egerben népszerűsítő előadásokat és Tehetséggondozó Műhelyükben évente több tucat hallgató szorgoskodik. Az utóbbi években eredményeiket nemcsak az európai integráció erősítésében, hanem a Kárpát-medence határon túli területein élő magyarokkal való együttműködésekben is hasznosítják.

Kutatásban résztvevő szakemberek:

Dr. Patkós Csaba önéletrajz 

Dr. Tóth Antal önéletrajz


Kutatás módszertana:

A kérdőíves kutatás célja az, hogy a kapott eredményekből le tudjuk szűrni azokat a tényeket és álláspontokat, melyekkel eddig vagy nem találkoztunk, vagy nem találtunk eléggé megalapozottnak. A kérdőív összeállításánál és a fontos pontok kiemelésénél segítségünkre volt Dr.Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai című könyve, mely részletesen, mégis a lényeget hangsúlyozva dolgozza fel, hogyan kell jól kérdezni és kutatni.

A hipotézisek megállapításánál saját szakmai tapasztalatunkból indultunk ki és azután, hogy ezeket megvitattuk, a következő állításokat tettük:

 1. Az ifjúság együttműködésében nagyobb szerepe van a pártfogó szakember személyének, mint a csoport homogenitásának.
 2. A fiatalok munkavállalási nehézségei könnyebben orvosolhatóak lennének, ha már az általános iskola utolsó évében elkezdődne a munkaerőpiac megismertetése a diákokkal.

A kutatás alapjául szolgáló kérdéscsomag összeállításnál figyelembe vettük továbbá Alapítványunk szakembereinek véleményét és tapasztalatát. Így első körben mélyinterjúk készítése mellett döntöttünk.

Az interjúalanyok kiválasztásánál fontos szempontrendszer számunkra:

 • hány éves szakmai életút van az alany mögött,
 • foglalkozott-e már hátrányos helyzetű gyermekekkel vagy fiatalokkal,
 • részt vett-e esélyteremtési programban,
 • mire specializálódott,
 • megbízható, szakmailag hozzáértő-e a szakma képviselői szerint,
 • rendelkezik-e publikációval, saját könyvvel
 • van-e olyan terület, ahol jelenleg kutatásokat végez?

A legépelt és kielemzett interjúkat így az előbbiekben említett fókuszcsoportos interjú követi, melyet a fiatalokkal foglalkozó szakemberek (fejvadászok, karrier tanácsadók, pszichológusok, tanodaprogramban résztvevők, tanárok…stb) részére hirdetünk meg. Itt egy vezető által történik a fókuszcsoportos beszélgetés, gondosan összeválogatott csapattal. Az általunk már említett szakkönyv szerint „Általában ezt 6-10 fővel tartják, a 8 fő részvétele az ideális, mint a csoporttagok, mind a vitavezető szempontjából.

Miután kielemeztük az eredményeket és a beszélgetéseket – természetesen elképzelhető, hogy már ekkor kiderül valami a hipotéziseink helyességét illetően – pilot kutatást készítünk, melyet kezdetben kb. 30 fő megkérdezésével próbálunk le. A kérdőív kiküldése online módon történik és mind az általunk kiválasztott szakembereknek. A próba után minden partnernél és itthon is 100 főt kérdezünk meg.

Megszakítás